Суурь энгэсэг

Арьсны өнгийг жигд болгон, өө сэвийг дарж гэрэлтсэн харагдуулна. Төрлөөсөө хамааран суурь энгэсэг нь шингэн, бутарсан эсвэл нягтралтай байдаг (уруулын будаг мэт хэлбэртэй).

Эрэмблэх

Удаан үргэлжлэх үр дүн

Эрэмбэлэх: (5)

3 Бүтээгдэхүүнээр