Эрэмблэх

Possess

Эрэмбэлэх: (5)

4 Бүтээгдэхүүнээр