Эрэмблэх

Possess

Эрэмбэлэх: (5)

5 Бүтээгдэхүүнээр