So Fever Her эмэгтэй үнэрт ус [Соу Фивэ Хё]
Дууссан
So Fever
So Fever Her эмэгтэй үнэрт ус [Соу Фивэ Хё]
ТӨГ 36,100 ТӨГ 83,000
Үнэлгээ 0/5
Volare Moments үнэрт ус [Воларэ Моментс]
Дууссан
Volare
Volare Moments үнэрт ус [Воларэ Моментс]
ТӨГ 34,000 ТӨГ 70,000
Үнэлгээ 0/5
Miss Giordani үнэрт ус [Мисс Жордани]
Дууссан
Giordani Gold
Miss Giordani үнэрт ус [Мисс Жордани]
ТӨГ 37,400 ТӨГ 74,000
Үнэлгээ 5/5
Amber Elixir Mystery үнэрт ус [Эмбе Иликсе Мистери]
Дууссан
Amber Elixir
Amber Elixir Mystery үнэрт ус [Эмбе Иликсе Мистери]
ТӨГ 42,300 ТӨГ 95,000
Үнэлгээ 4.5/5
Amber Elixir үнэрт ус [Эмбе Иликсе]
Дууссан
Amber Elixir
Amber Elixir үнэрт ус [Эмбе Иликсе]
ТӨГ 42,300 ТӨГ 95,000
Үнэлгээ 5/5
Joyce Turquoise үнэртэй ус [Жойс Терквойз]
Дууссан
Joyce
Joyce Turquoise үнэртэй ус [Жойс Терквойз]
ТӨГ 23,500 ТӨГ 44,000
Үнэлгээ 0/5
On The Edge үнэртэй ус [Он Зе Эж]
Дууссан
Эмэгтэйчүүдэд
On The Edge үнэртэй ус [Он Зе Эж]
ТӨГ 31,400 ТӨГ 46,500
Үнэлгээ 5/5
Eclat Mademoiselle үнэртэй ус [Экла Мадемуазель]
Дууссан
Eclat
Eclat Mademoiselle үнэртэй ус [Экла Мадемуазель]
ТӨГ 38,100 ТӨГ 74,000
Үнэлгээ 5/5
Eclat Homme үнэртэй ус [Экла Ом]
Дууссан
Eclat
Eclat Homme үнэртэй ус [Экла Ом]
ТӨГ 41,300 ТӨГ 95,000
Үнэлгээ 5/5
Venture Beyond үнэртэй ус [Вэнче Бийонд]
Дууссан
Venture
Venture Beyond үнэртэй ус [Вэнче Бийонд]
ТӨГ 25,100 ТӨГ 44,500
Үнэлгээ 0/5
Ascendant үнэртэй ус [Эсендэнт]
Дууссан
Ascendant
Ascendant үнэртэй ус [Эсендэнт]
ТӨГ 38,600 ТӨГ 83,000
Үнэлгээ 5/5
Leader үнэртэй ус [Лидэ]
Дууссан
Үнэртэн
Leader үнэртэй ус [Лидэ]
ТӨГ 22,500 ТӨГ 44,500
Үнэлгээ 0/5