Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Эмэгтэйчүүд/эрэгтэйчүүдийн «Аминдэмүүд ба эрдэс бодисууд» иж бүрдэл

«Аминдэмүүд ба эрдэс бодисуудыг» өдөр бүр хэрэглэж болох уу?

Төмөр ба кальцыг хамт хэрэглэж болох уу? Аминдэмүүдийг эрдэс бодисуудтай хамт ууж болох уу?

Өөрийн асуултандаа хариу олоогүй юу?

Бид таны асуултанд хариулахдаа баяртай байна!

Та асуултаа энд үлдээнэ үү