Sun Moon Eclipse

Нар сарны хиртэлтийн нууц, хөх тэнгэр ба оддын сүр хүч – энэхүү цувралын тусламжтайгаар агуу мөчийг мэдрээрэй.