Preppy Chic

Сонгодог эмэгтэйлэг хэв маяг ба орчин үеийн дэггүй хэв маягийг хослуулсан энэхүү үнэртэн нь юу хүссэнээ мэддэг, түүнийгээ зоригтойгоор илэрхийлдэг эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан.