Илэрхий үр дүн

Lingon 50:50™ патентлагдсан антиоксидант технологиор боловсруулсан. Нүдний орчмын арьсыг иж бүрэн арчилж, доод зовхины хаванг багасгах ба бараан хүрээг зөөлрүүлж бүдэгрүүлнэ.