Oasis

Зөвхөн хөх тэнгэр ба хязгааргүй элсээр хүрээлүүлсэн уудам цөлд амар амгаланг мэдэрч тайвшралыг олоороой.