Арктикийн гаа сэргээнэ ба сэрүүцүүлэх мэдрэмж төрүүлнэ.
Электролитууд нь арьсыг эрчимтэй чийгшүүлж, чийгийг хадгалж өгнө.