Бат бөх холбоо

Товгор гадаргуутай мөнгөлөг саарал металаар хийсэн сул зангидсан зангилаа хэлбэртэй өвөрмөц цуглуулга

Гэнэтийн өөрчлөлт

Өмсөх хувцас олдохгүй мөртлөө шүүгээ чинь хаагдахгүй их хувцастай байна уу? Улирал бүр өөр хувцас авах шаардлагагүй— хувцаслалттайгаа хослуулах аксессуараа зөв сонгоод л болоо.