Skip to main content Skip to main menu Skip to search
Aмьтны сайн сайхны төлөө бидний хариуцлага

1967 онд үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш Oriflame компани нь байгаль дэлхийн шилдэг бүхнийг, шинжлэх ухааны дэвшилтэт бүхэнтэй хослуулан гоо сайхны бүтээгдэхүүн боловсруулахад анхдагч нь байсаар ирсэн билээ. Хүрээлэн буй орчны өмнө хүлээсэн бидний үүрэг хариуцлага, байгалийн нөөц баялгийг дээдлэх үзэл санаа маань бидний өв уламжлалын нандигнан эрхэмлэх зүйл бөгөөд Oriflame-н өв соёлын тулгуур юм. Иймээс ч Оriflame компани амьтны сайн сайхны төлөө үүрэг хариуцлагыг өндөрт тавьдаг явдал нь үүний томоохон жишээ болно

 

Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг нотлох, аюулгүйн дээд зэргийн стандартад нийцүүлэхийн тулд, Оriflame-н бүтээгдэхүүний аюулгүйн сорилыг бие даасан мэргэжлийн лабораторт дадлага туршлагатай анагаах ухааны мэргэжилтнүүдийн хяналтан дор сайн дурын оролцогчдод туршдаг. Аюулгүйн сорилыг зөвхөн сорилд орохыг зөвшөөрсөн, эрүүл (18 дээш насны) сайн дурын оролцогчдод хийж, манай мэргэжилтнүүдийн баг бүтээгдэхүүний боловсруулалтын тухай нарийвчилсан дүгнэлт гаргадаг. Гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг мэргэжилтнүүдийн сорилд хамруулах нь өнөө үед үйлдвэрлэлийн стандарт үйл ажиллагаа бөгөөд амьтан дээр туршихын эсрэг ёс зүйтэй, аюулгүй хувилбар гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг.